Bright Lights, Big City


In a bar in downtown Dale an old man tells a tale
He screams of a day of poets where
the streets are ours not theirs
He screams piss on everything

My leather jacket is zipped up and ready
The boots on my feet, they keepmy steady
I want to join the gang on sing

BRIGHT LIGHTS, BIG CITY
(WE WANT THE STREETS)

Old men say, they say son
It's going to be hard to get older
Give it time and you will see see
Well noe that time has come and gone

I may be young but I know nothing
nothing really matters
except whats in your heart
No good, no bad, no wrong, no right

BRIGHT LIGHTS, BIG CITY
(WE WANT THE STREETS)

Meet us on the street
Underneath bright lights in the city
There we'll find our hearts,
our souls, our dreams

Meet us on the street
underneath bright lights big city
Nothing hold us back
when we believe our hearts
the size of buildings

BRIGHT LIGHTS, BIG CITY
(WE WANT THE STREETS)Captcha
Piosenkę Madcap Bright Lights, Big City przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bright Lights, Big City, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bright Lights, Big City. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Bright Lights, Big City w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.