Downtown


I go down to the city
even when the rain falls down [x4]

I don't care if it's a
boy or girl you're after
I don't care if it's a
reconable deal
I don't care if it's a
nuclear reaction
I don't care if it's all
above the new

I go down to the city
even when the rain falls down [x4]

You take or make a fence
Shuv it up your ass
You can take that dream
of all my commit
Cuz I know a place
that's real
maybe not the people
but the way I feel

Downtown! Here we go!
Downtown! Here we go!
I go to the city
Nothing else to do
Forget about my worries
Maybe you should too
Downtown! Here we go!
Downtown! Here we go!

I go down to the city
even when the rain falls down [x4]Captcha
Piosenkę Madcap Downtown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Downtown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Downtown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Downtown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.