Hometown


This city will not sleep tonight
I hear sirens as I walk down 59th
I New York City, lost under a gray sky,
I thought I heard my name
through the sound of the pouring rain

We're the troops from the west and we never rest
We're the boys, we're the boys on the open road
For east to west we;ve done our best
We're the boys, we're the boys on the open road
I hear my hometown calling

I rememver all the emptiness I thought I left behind,
As I checked into a brick hotel on 11th adn 59th
I see my name on the neon lit marquee
Maybe the emptiness was always meant to be

We're the troppes from the west and we never rest
We're the boys, we're the boys on the open road
From east to west we've done our best
We're the boys, we're the boys on the open road
I hear my hometown callingCaptcha
Piosenkę Madcap Hometown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hometown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hometown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Hometown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.