Better Day


Uncertainty follows me like a shade and it fogs my vision
Like a blind man I'm in the dark I walk with no driection
I stumble, I fall, I trip on my own footsteps
Intuition and hope are my eyes in the uncertainty of tomorrow
It will be a better day

Hope is a waking dream I'm only half awake
My room's a place to hide It's not a place to sleep
A better day awaits for me

I know enough to know that I don't know much of anything
If I open my eyes I see things I don't want to see
I stumble, I fall, I trip on my own footsteps
Intuition and hope are my eyes in the uncertainty of tomorrow
It will be a better day

Hope is a waking dream I'm only half awake
My room's a place to hide It's not a place to sleep
A better day awaits for me

If I open my eyes I see things that make me want t o fade away
I stumble, I fall, I trip on my own footsteps
I stumble, I fall, I trip on my own footsteps
Hope is a waking dream I'm only half awake
My room's a place to hide It's not a place to sleep
A better day awaits for meCaptcha
Piosenkę Madcap Better Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Better Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Better Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Better Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.