Keep Dancin'


Tonight there's gonna be trouble all around
From the midtown lights to the lifeless towns
Yeah, tonight we're gonna rock, we're gonna roll
I don't wanna hear it, you're coming with me
You got nothing to do and nowhere you gotta be
Cause tonight nothing gets in our way
Cause i don't wanna hear about bills to pay
No i don't wanna hear about that
Cause when the radio is on and the music is playing

[Chorus:]

I just wanna keep dancin
Keep dancin

It's getting kinda late doesnt't work for me
Cause tonight is gonna burn for the world to see
Yeah, tonight we're gonna rock, we're gonna roll
I'm tired of the backstab, I'm tired of the scene
If there's something to be said then you say it to me
Cause tonight nothing gets in my way
Now the devil's gonna end up looking like a saint
Cause stop ain't the word to be said
Cause when the radio is on and the music's playing

[Chorus]

No i don't wanna hear about work today
No i don't wanna hear about that
Cause when the DJs on and the music's pumping

[Chorus]Captcha
Piosenkę Madcap Keep Dancin' przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep Dancin', gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep Dancin'. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Keep Dancin' w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.