Streets Of Belief


I've lost my mind, my memory, my cause
It used to be oh so easy to chool these things

I've lost my mind, my memory, my cause
It used to be oh so easy to school these things
But I believe in something better from now on
Bloody knuckles say it all

I've seen go men die and bad men rise
This used to be so regular inside our minds
And revolution comes to those who wait
A look out your window say it all

We can do this forever
The bonds that we have make us stronger
the good times we've shared
will always keep us tied together
And when they;re gone, we'll still be here

Where the highway goes on one knows
But escape is not the plan
We will accept what we've been thrown
That's the way it is and that's the way it stays
Bloody knuckles say it all

They say the future, it belongs to us
But as we get closer I wish a bomb would just hit time
The papers say the problems goen away
There's so much more to be done

We can do this forever
The bonds that we have make us stronger
the good times we've shared
will always keep us tied together
And when they;re gone, we'll still be here

We'll still be here
We'll stand our groundCaptcha
Piosenkę Madcap Streets Of Belief przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Streets Of Belief, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Streets Of Belief. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Streets Of Belief w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.