NymphoteensAre you vlunerable right now? Can I own you somehow? Do I make you feel degraded? Like a worthless piece of meat
Bound beaten and overrated Nymphoteens silver screens
We are all just friends
Tell me I'm your sex machine
Living out your wettest dream
Making every nympho scream
Or date raping every teen
I'm your narcissistic self esteemCaptcha
Widget
Piosenkę Scarlet Nymphoteens przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nymphoteens, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nymphoteens. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Nymphoteens w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.