United ForcesIt doesnt matter how you wear your hair,
It's what's inside your head
United foreces stand for all good and fair,
Black, white, yellow, and red

UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces

Skinheads and bangers and punks stand as one
Crossover to a final scene
United forces and their job wont be done,
Until the world can see

UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces
UNITED forces

No rednecks, no jocks, no macho bullshit attitudes
United forces cant be stopped
No rednecks, no jocks, no macho bullshit attitudes
United forces cant be stoppedCaptcha
Widget
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) United Forces przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke United Forces, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki United Forces. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) United Forces w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.