24


Twenty four oceans
Twenty four skies
Twenty four failures
Twenty four tries
Twenty four finds me
In twenty-fourth place
Twenty four drop outs
At the end of the day
Life is not what I thought it was
Twenty four hours ago

Still I'm singing Spirit take me up in arms with You
And I'm not who I thought I was twenty four hours ago
Still I'm singing Spirit take me up in arms with You

Twenty four reasons to admit that I'm wrong
With all my excuses still twenty four strong

See I'm not copping out not copping out not copping out
When You're raising the dead in me
Oh, oh I am the second man
Oh, oh I am the second man now
Oh, oh I am the second man now

And You're raising these twenty four voices
With twenty four hearts
With all of my symphonies
In twenty four parts
But I wan to be one today
Centered and true

I'm singing Spirit take me up in arms with You
You're raising the dead in me
Oh, oh I am the second man
Oh, oh I am the second man now
Oh, oh I am the second man now
And You're raising the dead in me

I want to see miracles, see the world change
Wrestled the angel, for more than a name
For more than a feeling
For more than a cause
I'm singing Spirit take me up in arms with You
And You're raising the dead in me
Twenty four voices
With twenty four hearts
With all of my symphonies
In twenty four parts
I'm not copping out Not copping out Not copping outCaptcha
Widget
Piosenkę Switchfoot 24 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 24, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 24. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot 24 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.