A New Way To Be Human


Everyday it's the same thing
Another trend has begun
Hey kids, this might be the one

It's a race to be noticed
And it's leaving us num
Hey kids, we can't be the ones

With all of our fashions
We're still incomplete
The God of redemption
Could break our routine

There's a new way to be human
It's nothing we've ever been
There's a new way to be human
New way to be human

And where is our inspiration?
When all the heroes have gone
Hey kids, could we be the ones?

'Cause nobody's famous
And nobody's fine
We all need forgiveness
We're longing inside

There's a new way to be human
It's nothing we've ever been
There's a new way to be human
It's spreading under my skin
There's a new way to be human
Where divinity blends
With a new way to be human
New way to be human

You're throwing your love across
My impossible space
You've created me
Take me out of me into

A new way to be human
To a new way to be human
You're a new way to be human
Where my humanity bends
To a new way to be human
Redemption begins
You're a new way to be human
You're a new way to be human
You're the only way to be human
You're a new way to be humanCaptcha
Widget
Piosenkę Switchfoot A New Way To Be Human przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A New Way To Be Human, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A New Way To Be Human. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot A New Way To Be Human w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.