Come Tomorrow


Looking back through the pages of my life
All thats gone before needed nothing more
Only you to say
Never thinking only doing for myself
Always in your debt now I feel regret
I knew no other way
Thinking now its all too late for tears
No more can be done
Never see the sun
Never see the day
Never see the day
Ignorance, all things come to an end
Why leave it all like this
I will know no other way
Never see the sun, never see the day
Know no way, no way
Innocence, I search for who I am
I know that I was wrong
Hard enough nothing I can say
Never see the sun never see the day
Know no way, no way
Thinking now its all too late for tears
No more can be done
Never see the sun
Never see the dayCaptcha
Widget
Piosenkę Xentrix Come Tomorrow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Tomorrow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Tomorrow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Come Tomorrow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.