Call It Love


For all these years I've been rushing and running away

I've seen the cities
the bars and the beaches

A fool - to keep away from you
I know I meet you a day for a lifetime I'm scared

One thousand years I can live on your smile

No escape - I'll run away forever

Call it love
just call it love

For all this time I've been crazy
there is no escape

I'm back in the city
back in my hometown and wait

I see your eyes forever
I know I meet you a day for a lifetime I'm scared

One thousand years I can live on your smile

No escape - I'll run away foreverCaptcha
Widget
Piosenkę Yello Call It Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Call It Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Call It Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Call It Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.