Lost Again


I told you
lady
take me for one day
Please don't ask any question
you know I can't stay
I wish the wind was cold
I wanna hold you
baby
hold
Only in your arms I'm lost
don't look at me
I wish the wind was cold

I know this is crazy Let's have a last drink
Don't ask where I come from
and don't ask what I think
I leave you
lady
full of desire to stay
I wish the wind was cold

I told you: Take me for one day
Don't ask any question
you know I can't stay
I wish the wind was cold

I wish the wind was coldCaptcha
Widget
Piosenkę Yello Lost Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Lost Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.