Of Course I'm Lying


Her name was Julie
When she took me on a ride in her old Chevrolet
Straight into a dusty sundown
I knew she was gonna make up one of her stories
And then she couldn't believe that I told her
How much I love her lies and how much I love her games

Riding on the highway
You're going much too far
You're lying so much better
When you drive a car
You're lying 'til the sundown
So look into my face
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying

I love your games
I love your lies
I love your games
Look in my eyes
Don't believe I'm worried
When you're playing all these games
I love your lies just hold me tight
I got no one to blame
You're lying, I'm buying
I'm buying every word
I love your lies
I love your games

Take me to the ballroom
We're dancing through the night
I'm in your arms, I love your lies
They make me feel so light
You're lying to your shadow
So look into my face
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying

Julie stopped her car
The sun had gone and left one of these dark red skies
She looked in my eyes and with a smile in her face she said
"Of Course I'm Lying
But I think I love you"

Take me on the highway
You're going much too far
You're lying even better
When you drive a car
You're lying 'til the sundown
So look into my face
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying (I love it)
You're lying

I love your games
I love your lies
I love your games
Look in my eyes
Take me in your arms and hold me tight just for tonight
I need no drugs I love your lies
You hide me from the night
You're lying, I'm buying
I'm buying every word
I love your lies
I love your gamesCaptcha
Piosenkę Yello Of Course I'm Lying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Of Course I'm Lying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Of Course I'm Lying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Of Course I'm Lying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.