Letra da música de Hans Teeuwen: Carnavals-Medley

Carnavals-Medley


Ja, ehm, waar leef je nu eigenlijk naartoe Vingers?
W-W-Waar leef je nu eigenlijk zo`n beetje het hele jaar naartoe
nee
(Carnaval)
JA CARNAVAL!!!!!!
Een stijve lul die is gemaakt om mee te pompen
falderie, faldera
Een stijve lul die is gemaakt om mee te pompen
falderie, faldera
H meidje, h meidje, ben je al een beetje nat
falderie, faldera
H meidje, h meidje, ben je al een beetje nat
falderie, faldera
Ja, ja, ja
Kotsen in een kut is `t mooiste wat er is
`t mooiste wat er is, `t mooiste wat er is
Ja, ja, ja
Kotsen in een kut is `t mooiste wat er is
`t mooiste wat er is
Zeg meisje, zeg meisje, ben je al een beetje nat
ritsiepie ritsiepa ritsiepoe
H meisje!, zeg meisje, ben je al een beetje nat
ritsiepie ritsiepa ritsiepoe
Een harde lul die is gemaakt om mee te pompen
falderie, faldera
Een harde lul die is gemaakt om mee te pompen
falderie, faldera
Ja, ja ja
Braken in een doos is `t mooiste wat er is
`t mooiste wat er is, `t mooiste wat er is
Ja ja ja
Braken in een doos is `t mooiste wat er is
`t mooiste wat er is
Ja `t is toch zo of nie dan? Nee maar hohohoho, wacht wacht zeg Een stijve lul die is toch gemaakt om mee te pompen of nie dan? H? Probeer maar eens te pissen met een stijve lul, dan kom-de wel achter!
Hahahahhaha, godver kut man, Haha Godver kutje bef man Ik eh, ik had laatst h, had ik een eh, had ik een eh, een eh meiske, `n meiske mee naar huis genomen En ik eh kom thuis, en ik zeg vanne: "Eh ja eh, wat wil je nou eigenlijk?" Ja Ja Toen zeg ze vanne: "Nou" zeg ze vanne: "Ik eh hou heel erg van SM" Ik zeg: "Oh da`s goed" Heb ik d`r vastgebonden aan het bed, ben ik met een paar vrienden op stap gegaan
Jahahahahahahahahaha, godver kut man Jahajaha, jonge jonge man W-w-w-weet je wa`k ok mooi vin? Dan ga ik zo eh ene keer in de week h, dan ga ik dannuh altijd langs bij zo`n blijf-van-me-lijf-huis Gehennejahaen danne, dannehjahahahahaen dan trap ik die deur in en dan roep ik: "H VALT ER HIER NOG WAT TE NEUKE!!!"
Hahahaha jaha Godverdomme man Kutje bef Jahahahahahaha Ja Maarre, eh ja, godverdomme man Laatst ok h, loop ik hier eh, loop ik hier door Amsterdam Zie`k eh, zie`k eh, zie`k een junk staan man
Staat een junk te kotsen Dus jaha, ik loop naar hem toe, ik zeg: "H, h, h()h psst, fiets kope?"Captcha
Widget
A canção da Hans Teeuwen Carnavals-Medley é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Carnavals-Medley, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Hans Teeuwen Carnavals-Medley. Nós tentamos as reproduzir as letras de Carnavals-Medley de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Hans Teeuwen Carnavals-Medleyno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.