Unieke Zin


Ooh Ik heb zo'n mooie gedachte ehh ja ook voor mezelf
Ik heb wel iets heel leuks voor jullie
We gaan namelijk iets unieks doen
Vanavond gaat hier iets gebeuren
Dat nog nooit gebeurd is
Er gaat namelijk een zin uitgesproken worden
Die nog nooit is uitgesproken
Nog nooit door niemand in de geschiedenis van het universum
Vanavond voor het eerst
Heb ik van jou een woord nodig
Een woord
(pier)
Pier! dat is godverdomme een goed woord
Een schitterend woord
Pier
Oke!
Hebben jullie zin om mee te gaan morgen naar die schitterende pier al waar wij onze hengels in het water gaan gooien in de hoop dat we dan misschien een zeemeerminnetje kunnen opvangen die niet alleen ontzettend mooi is en ook nog heel erg goed in de omgang
Maar bovendien een schitterende manier heeft om allerlei ziektes op een natuurlijke wijze te bestrijden zodat de wereld voortaan door kan gaan zonder dat er ooit nog mensen ziek worden
Dat is nog nooit gezegd!
Uniek!Captcha
Widget
A canção da Hans Teeuwen Unieke Zin é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Unieke Zin, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Hans Teeuwen Unieke Zin. Nós tentamos as reproduzir as letras de Unieke Zin de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Hans Teeuwen Unieke Zinno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.