Come Into My Life


Where are you tonight
Baby nobody knows
I'm scared that I'm losing you
You're running away
You're out of control
But I won't surrender
I'm going crazy
I feel like a food
But there's no way out
I just gotta be with you

[CHORUS]

Come into my life
Can't you understand
We belong together
Come into my world
Get closer again
I need you love forever
I'm walking alone
But you're haunting my mind
I'm hearing you call my name
And I'm turning around
Like a man who's insane
I'm talking to myself girl

I know I'm losing it
I know I'm through
But there's no way out
I just gotta be with you

[REPEAT CHORUS]

I'm going crazy
I feel like a food
But there's no way out
I just gotta be with you

[REPEAT CHORUS]Captcha
Liedje 2 Be 3 Come Into My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Into My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Be 3 Come Into My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Into My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.