Even If


[PRE-CHORUS]

Even if the sun refused to shine
Even if we lived in different time
Even if the ocean left the sea
There would still be you and me

Ever since the start of time
You've had my love
Even before I knew your name
I knew your heart

In the dark of the darkest night
I could see your face
I always knew from the very start
I would find a way

[CHORUS]

Even if the sun refused to shine
Even if we lived in different time
Even if the ocean left the sea
There would still be you and me
Even if the world would disappear
Even if the clouds would shed no tears
Even if tonight was just a dream
There would still be you and me

You've always been and you always will be
The only one
Until forever
The only girl
Until forever
I'll ever love

In the cold of winter's chill
I'll be there to warm your heart
Giving you all of me
For all time
No matter what

[CHORUS]

Two hearts that belong together
Together
From the very start
One love
Now and forever
Now and forever
Nothing can tear up apart

[CHORUS]

[CHORUS]Captcha
Liedje 2 Be 3 Even If is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Even Ifmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Be 3 Even If downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Even If in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.