Back Into The Groove


(P) 1998 BYTE RECORDS - Belgium
(c) 1998 BYTE RECORDS - Belgium
Lyrics by Phil Wilde, Peter Bauwens, Jean-Paul De Coster & Xavier
Clayton
Oh yes, we're back ! We're here to remind you
Oh yes, we're back ! And we're here to stay
We're on attack! Leave your worries behind you
We're gonna party 'til the break of day
A new sound A new Celebration
Just relax your mind (Relax your mind)
We'll get down from nation to nation
Everybody's gonna have a real good time !
Coz' we are back into the groove
So, come on let's see ya move, all night
Yes, we are back into the groove
Let's get in the party mood, tonight
We took some time to get it together
Right down the line to get it complete
Caus' now's the time - we're back and we're better
We're even better than we used to be
A new sound A new combination
we'll revive your mind (Revive your mind)
In every town, from station to station
Everybody's gonna have a real good time!
Coz' we are back into the groove
So, come on let's see ya move, all night
Yes, we are back into the groove
Let's get in the party mood, tonight
We're gonna be back, back into the groove, yeah
Yes, we're back down in the groove
Yes, we're back down in the groove
Coz' we are back into the groove
So, come on let's see ya move, all night
We're gonna be back, back into the groove, yeah
Yes, we are back into the groove
Let's get in the party mood, tonight
H? yeah yeah, back into the groove
Coz' we are back into the groove
So, come on let's see ya move, all night
Come on let's see ya move, yeah - oh we're back
Yes, we are back into the groove
Let's get in the party mood, tonight
Coz' we are back into the groove
So, come on let's see ya move, all nightCaptcha
Liedje 2 Unlimited Back Into The Groove is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Into The Groovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Unlimited Back Into The Groove downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Into The Groove in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.