Wanna Get Up


Whoow!

Last night we had this conversation
You're rushin' my heart -- There ain't no mistakin'
I need someone who's got real emotion
Stop pushin' so hard - I need your devotion

Cool down baby - Love don't take a minute
Drives me crazy - Everytime we're in it
This time maybe - Look and you will see
The way that it was meant to be

So if you wanna get up,
and if you wanna get down
Now listen baby, that's the way the world goes round

So if you wanna get up,
and if you wanna get down
I'll tell you baby, that's what love is all about

Now listen up - to stay together
Just get with my mind, so it lasts forever
I need a lover with a true connection
Straight to the heart - Yes, that's my intention

Cool down baby - Love don't take a minute
Drives me crazy - Everytime we're in it
This time maybe - Look and you will see
The only thing I really need

Cool down - baby - Cool down
Cool down - baby - Cool down

Down baby

Hey Hey Hey Hey Hey Heeey HeyCaptcha
Liedje 2 Unlimited Wanna Get Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wanna Get Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Unlimited Wanna Get Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wanna Get Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.