Songtekst van A Cinderella Story: One In This World

One In This World


I've been searching for a, a heart that needs a heart like mine
I've been reaching for a hand that understands
I've been waiting for someone that I can love that loves me
Loves me for the one that I am

Someone to hold me when I'm lonely
Someone to keep the rain away

There's one in this world for everyone
One heart, one soul to walk beside you
One in this life to share your love
One touch to touch the heart inside you

Wanna reach for each night
Wanna trust with your life, that's what I believe
You're the one, you're the one in this world for me

I've been praying that someone like you would rescue me
I've been hoping that I'd find my way to you
I've been dreaming that somehow I'd finally find somebody
Somebody to make my dreams come true

Someone to hold me when I'm lonely
Someone to give my whole world to

There's one in this world for everyone
One heart, one soul to walk beside you
One in this life to share your love
One touch to touch the heart inside you

Wanna reach for each night
Wanna trust with your life, that's what I believe
You're the one, you're the one in this world for me

Someone to hold me when I'm lonely
Someone to tell my secrets to
Someone who's living for me only
Someone to give my whole world to
They say, they say, they say, they say

One in this world for everyone
One heart, one soul to walk beside you
One in this life to share your love
One touch to touch the heart inside you

Wanna reach for each night
Wanna trust with your life, that's what I believe
You're the one, you're the one in this world for me
You're the one, you're the one in this world for me
You're the oneCaptcha
Liedje A Cinderella Story One In This World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One In This Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Cinderella Story One In This World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One In This World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.