Songtekst van A Global Threat: Theres Your Threat

Theres Your Threat


Knock down our cemetery plot
We must have gave what we got
Guess NYSE and them just weren't that
But the butcher cut the wrong fat
Better shop and save up cures
Deadbolt all the doors, there's your threat
Maximum told us to shove it
Six o'clock anchors said they were right
'till time ran out for their kind
Now it seems anyone on the fence before
Skipped a thousand paces to knock on
A far side's door
Is that why i'm face down in bed
TV in a fuzz
Don't you wish it would go back to like it was?
Is that selfish of us?
Better shop and save up cures
Deadbolt all the doorsCaptcha
Liedje A Global Threat Theres Your Threat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Theres Your Threatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat Theres Your Threat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Theres Your Threat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.