Take On Me


Talking away
I don't know what I'm to say
I'll say it anyway
today's another day to find you
Shying away
I'll be coming for you love OK

Take on me
Take me on
I'll be gone
in a day or two

So needless to say I'm odds and ends
But that's me, stumbling away
Slowly learning that life is OK
Say after me
It's no better to be safe than sorry

Take on me
Take me on
I'll be gone
in a day or two

The things that you say
Is it live or just to play
My worries away
You're all the things I've got to remember
You shying away
I'll be coming for you anyway

Take on me
Take me on
I'll be gone
in a day or two

ad lib to endCaptcha
Liedje A-ha Take On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha Take On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.