Tekst piosenki A Long Winter: She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me

She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me


She's gone and her ghost still haunts me
I watched you disappear right before my eyes She's gone
When I think of what we had
It makes my heart grow cold
I don't want to be in that place again
I'll make you disappear
But you're still here
Her ghost still haunts me
I'll make you disappear
But you're still here
Why I was headed for the sun
It blacked out, left me with no one
I opened my arms letting you in
You walked away
You're gone
Can I look in your eyes?
Can I hold your hand?
Or am I wasting my time?Captcha
Piosenkę A Long Winter She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.