Songtekst van Adele: Skyfall

Skyfall


This is the end.
Hold your breath and count to ten.
Feel the Earth move and then
Hear my heart burst again.

For this is the end.
I've drowned and dreamt this moment
So overdue... I owe them.
Swept away, I'm stolen.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
Face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Skyfall is where we start...
A thousand miles and poles apart,
When worlds collide, and days are dark...
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Where you go I go,
What you see I see...
I know I'll never be me, without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm.
Put your hand in my hand
And we'll stand.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Let the sky fall...
We will stand tall...
At Skyfall.
Beoordeling: 10/10 - 2 stemmenCaptcha
Liedje Adele Skyfall is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skyfallmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adele Skyfall downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Skyfall in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.