High School Football Hero


I wanna be a highschool football hero
With an SAT score less than zero I wanna
try to drink my weight in beer-o I wanna be a highschool football hero
I wanna score a touchdown so I can score after the game
I don't care about my future 'cause it is just another day
I'll rush for forty yards and drink four forties later on I'm done with
this brunette someone pass me another blonde
Coach tells me to drink my milk and wash it down with 'roids
I've gotta get my rest so I can
party with the boys
My brain is upside-down, so I'm just a little slow
I'll change my name to
Bubba so that everyone will knowCaptcha
Liedje AFI High School Football Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied High School Football Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI High School Football Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje High School Football Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.