Songtekst van AFI: Love Is A Many Splendored Thing

Love Is A Many Splendored Thing


Ah!
You think you've got the looks,
you think you've got the fashion
You thought you'd have me wanting more,
but don't like my reaction
You think you're really something
You're nothing to me now
You thought you'd keep me coming
without ever thinking how
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
You think you're really special
You think I think you're best
You think you're really something?
You're no better than the rest
You've got everything you wanted
Don't let yourself be fooled
You thought that you could play the game,
but I just changed the rules
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
you!
Why do I hate you
You think you've got the looks,
you think you've got the fashion
You thought you'd have me wanting more,
but don't like my reaction
You think you're really something
You're nothing to me now
You thought you'd keep me coming
without ever thinking how
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
I hate you
I hate youCaptcha
Liedje AFI Love Is A Many Splendored Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is A Many Splendored Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Love Is A Many Splendored Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is A Many Splendored Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.