Theory Of Revolution


Don't want to think about it, but I see it every day
Corrupted innocence just doesn't seem to fade away
Spoiled so young, you know it's bound to last,
but when you're living in the city, you've gotta grow up fast
And it makes me sick
God, it makes me sick
And it makes me sick
God, it makes me sick
Don't want to think about it, but I see it every day
If you want to buy affluence, your soul you'll have to pay
Wasting away the prime of your life,
but it's been done that way for years, so you know it must be all right
And it makes me sick
God, it makes me sick
And it makes me sick
God, it makes me sick
It's just not right!
Don't wanna think about it, but I see it every day
With every sip and every shot, mind and bodies fade away
Friends are all gone, and memories don't last,
but when you've fallen off the wagon, you seem to fall so damn fastCaptcha
Liedje AFI Theory Of Revolution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Theory Of Revolutionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Theory Of Revolution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Theory Of Revolution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.