Three Reasons


Where were you? Say you were gone?
Well, ask me and I'll swear you were there all along
Another place? Another state?
At any rate, I can't relate
There's no two ways, you're a disgrace
Drown down your fear, suffocate every spark of clarity
Your weakness: sickens me, saddens me, strengthens me
There's no way to free responsibility
Who's to blame? Who's in the wrong?
The truth from which you hide - it was you all along
You were there, you didn't care,
and your heart and mind were self impaired
Now, all that's left is our despairCaptcha
Liedje AFI Three Reasons is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Reasonsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Three Reasons downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Reasons in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.