Who Knew


Every single notion burned indelibly
Every motion leaving scars behind
All sincere emotion received skeptically
with no preparation for life eternal

Every tear that's fallen brings one thousand floods
Paper cuts are leaving blood behind
All the silent laughter ringing piercingly
I blink making my eyes mine

Words in their worthlessness, they should be
Weighted down, but do I truly wish their cessation?
FlyCaptcha
Liedje AFI Who Knew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Knewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Who Knew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Knew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.