Lollipop


Hmm... I like the candy...
I like the chocolate...
Um, the ice cream is very good, but...
I just LOVE my lollipop
I'm delicious when I lick I lick my lollipop
I'm delicious when I drop drop it like it's hot
When I walk in the club baby, what you gonna do
Cuz all the boys they want me all the girls they want me too
Cuz I'm delicious
I'm hot hot
Cuz I'm delicious
Just like my lolli-lollipop
Cuz I'm delicious
I'm delicious when I lick I lick my lollipop
I'm delicious when I drop drop it like it's hot
When I walk in the club baby, what you gonna do
Cuz all the boys they want me all the girls they want me too
Cuz I'm delicious
I'm hot hot
Cuz I'm delicious
Just like my lolli-lollipop
Cuz I'm delicious
If you wanna see my pam pam param pam pam
If you wanna feel my pam pam param pam pam
If you wanna touch my pam pam param pam pam
You just gotta lick my lolli-lolli-lolli-lolli-lolli-lollipop
If you wanna see my pam pam param pam pam
If you wanna feel my pam pam param pam pam
If you wanna touch my pam pam param pam pam
You just gotta lick my lolli-lollipop
Pam pam param pam pam
Pam pam param pam pam
Pam pam param pam pamCaptcha
Liedje Alexandra Stan Lollipop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lollipopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexandra Stan Lollipop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lollipop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.