Mr. Saxobeat


You make me this, bring me up, bring me down, playing sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
He makes me this, brings me up, brings me down, dancing sweet
Makes me move like a freak, Mr. Saxobeat.
You make me this, bring me up, bring me down, playing sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
He makes me this, brings me up, brings me down, dancing sweet
Makes me move like a freak, Mr. Saxobeat.

Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...

Saxobeat, Saxobeat.
Hey, sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me
My dirty boy, can't you see that you belong next to me.
Hey, sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me
My dirty boy, can't you see, you are the one I need.

You make me this, bring me up, bring me down, playing sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
He makes me this, brings me up, brings me down, dancing sweet
Makes me move like a freak.

Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...
Oh, yeah, mmm yeah, mmm yeah, mmm yeah...

You make me this, bring me up, bring me down, playing sweet
Make me move like a freak, Mr. Saxobeat.
He makes me this, brings me up, brings me down, dancing sweet
Makes me move like a freak.
You make me this, bring me up, bring me down, Saxobeat.
You make me this, bring me up, bring me down, Saxobeat.Captcha
Liedje Alexandra Stan Mr. Saxobeat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mr. Saxobeatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexandra Stan Mr. Saxobeat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mr. Saxobeat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.