Not Alone


All That Remains Not Alone Lyrics

No More,

No more are the days that I will
Fear for I have found a strength that
None can match and I'll push forward

Never has the blood in my viens
Flowed so fiercely as when i feel this around me
I am whole

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

Now I feel the passion burning
This what drives me further strengthens
My resolve to push me further

(and I believe, that I am not alone)

I'm not alone!

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

No more are the days that I will
Fear for I have found a strength that
None can match and I'll push forward

Now I feel the passion burning
This what drives me further strengthens
My resolve to push me further

I'm not alone (I'm not alone)
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone (I'm not alone)
With the touch of your hand
I am whole again

(I am whole again)
(I am whole again)Captcha
Liedje All That Remains Not Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All That Remains Not Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.