The Harvest


The blood will flow, down from the sky, angles reaping all of us, faithful or not
The moom will turn to fire, the sky to ash, sickles reaping all of us, faithful or not
Then you will see, Christ coming back, saving all of us from this torture and death
The moom will turn to fire, the sky to ash, sickles reaping all of us, faithful or not
And we will wait here, swords drawn, ready to fight for you
And we will wait here, swords drawn, ready to fight for you
This is my truth, this is our victory
The blood will flow, down from the sky, angles reaping all of you, faithful or not
The moon will turn to fire, the sky to ash, sickles reaping all of us, faithful or not
And we will wait here, swords drawn, ready to fight for you
And we will wait here, swords drawn, ready to fight for you
It's time to rise and fight for life
It's tme to rise and fight for ChristCaptcha
Liedje Alove For Enemies The Harvest is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Harvestmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alove For Enemies The Harvest downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Harvest in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.