Songtekst van Alton Ellis: Trying To Reach My Goal

Trying To Reach My Goal


I don't know where I'm going
But I sure know where I've been
And all the things I'm a-doing
I'd never do again

Got myself a woman
Just waiting to build a home
Just to have some children, yah
We can call our own

Oooh, help me!
I'm 'bout to lose my soul
Oooooh, woman!
Trying to reach my goal

Some day I'm gonna do things
To prove it to myself
That loving for my woman
Is all that I've got left

I knew it wasn't easy
But things is much too rough
Said, things are so much harder
And things is rougher than tough

Oooh, help me!
I'm 'bout to lose my soul
Oooooh, woman!

Trying to reach my goal
Some day I'm gonna do things
To prove it to myself
That loving for my woman
Is all that I've got left

Oooh, help me!
I'm 'bout to lose my soul
Oooooh, woman!
Trying to reach my goal

Oooh, help me!
I'm 'bout to lose my soul
Oooooh, woman!
Trying to reach my goal

Oooh, help me!
I'm 'bout to lose my soul
Oooooh, woman!
Trying to reach my goalCaptcha
Liedje Alton Ellis Trying To Reach My Goal is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trying To Reach My Goalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis Trying To Reach My Goal downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trying To Reach My Goal in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.