Girls Own Love


People started killing wherever she goes

When she comes she's a red hot set of lips
And when she comes and you just don't know
She won't try and stop you
But she'd go and kick you when you're down on the ground
She just disapoints you
Even though you give it everything you can (all that you can)
You've got to make her understand
That you are a man

(You don't stop! )
She gets what she wants
(You don't stop! )
She gets what she needs
(You don't stop! )
I get what I need
(You don't stop! )
I need your love

You don't stop when they're taking your love (girls own love)
You don't stop when they're making your love (girls own love)
You don't stop when girls own love (girls own love)
You don't stop when girls own love

People started killing wherever she goes

She gets off without you
And when you get it up
She's a puttin' you down
She won't try and stop you
But she'd go and kick you when you're down on the ground
She just disappoints you
Even though you give it everything you can (all that you can)
You've got to make her understand
That you are a man

(You dot stop! )
She gets what she wants
(You don't stop! )
She gets what she needs
(You don't stop! )
I get what I need
(You don't stop! )
I need your love

You don't stop when they're taking your love (girls own love)
You don't stop when they're making your love (girls own love)
You don't stop when girls own love (girls own love)
You don't stop when girls own love

NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA
NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA-NA Yeah Yeah Yeah Yeah!

You don't stop when they're taking your love (girls own love)
You don't stop when they're making your love (girls own love)
You don't stop when girls own love (girls own love)
You don't stop when girls own love (girls own love)Captcha
Liedje Andrew W.K. Girls Own Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girls Own Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew W.K. Girls Own Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girls Own Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.