Take It Off


Take It Off!

Gotta get ready to go
'Cos it's time again
We know (we are the ones)
Who do it numb again
Just thought (who you are)
You better get ready again
'Cos mister what-do-ya-got!
You've got to break out again!

We get along
(Take it off! )
We get along
(Take it off! )
Forever and Ever!
Forever and Ever!
Take it off!

We know when you're hittin' the rack
We know we go back
We know what you do in the sack
'Cos you, you never look back!

We know when you're hittin' the rack
We know we go back
We know what you do in the sack
'Cos you, you never look back!

You got it all wrong!
You're back and running again
And now what do you got?
You've got that break out again!

We get along
(Take it off! )
We get along
(Take it off! )
Forever and Ever!
Forever and Ever!
Take it off!Captcha
Liedje Andrew W.K. Take It Off is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take It Offmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew W.K. Take It Off downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take It Off in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.