Tattooed Heart


You don't need a lot of money
Honey, you don't have to play no games
All I need is all your loving
To get the blood rushing through my veins
Huh
I wanna say we're going steady
Ha
Like it's 1954,
No,
It doesn't have to be forever
Just as long as I'm the name
On your tattooed heart

Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart

You don't need to worry about making me crazy
'Cause I'm way past that
Eh, and so just call me, if you want me
'Cause you got me, and I'll show you, how much I wanna be
On your tattooed heart

Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart

Just as long as I'm
The name on your tattooed heart

Wrap me in your jacket
My baby
And lay me in your bed
And kiss me, underneath the moonlight
Darling let me trace the lines on your tattooed heart

Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart
Tattooed heart

Just as long as I'm the name on your tattooed heartCaptcha
Liedje Ariana Grande Tattooed Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tattooed Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Tattooed Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tattooed Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.