Give Me Back My Man


She cuts her hair
and calls his name
Wishin' everything could be the same,
like when she had him

I'll give you fish,
I'll give you candy,
I'll give you everthing I have in my hand

Walking out of Korvettes,
Package in her hand
Motions to all the seabirds,
throws divinity on the sand

I'll give you fish,
I'll give you candy,
I'll give you everthing I have in my hand

Give me, give back my man
Give me, give back my man

Her head's in a whirlpool,
spinnin' round and round
If she don't get her man back
she's gonna drown

I'll give you fish,
I'll give you candy,
I'll give you everything I have in my hand

Give her, give back her man,
Give her, give back her man (repeat)Captcha
Liedje B-52s Give Me Back My Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give Me Back My Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Give Me Back My Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give Me Back My Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.