Songtekst van Bamboo: As the music plays the band

As the music plays the band


on the radio
DJ plays a song
Thank you sir
For the music
Listen night and day
To all the bands that play
Music
Great music

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back in 1993
I knew what I would be

[CHORUS:]

As the music plays the band
The songs play the music
As the music plays the band
The songs play the music

Wrote this song
For all of you
Out there
With its catchy melody
And simple harmonies
Let the music take control
Let the music take your soul
Everybody sing this song with me

[CHORUS:]Captcha
Liedje Bamboo As the music plays the band is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As the music plays the bandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bamboo As the music plays the band downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As the music plays the band in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.