FU


Why do you hate him
Why did you make him leave
There's nothing wrong with him

Why do you hate him
You want him crucified
Is it the way he looks
Or the way he speaks his mind

Never hear this song playing on the radio

O There's nothing wrong with him
But it's you and your friends

Never hear this song playing on the radio

All you ever did was talk about her
She's done what she had to do
Having to raise two kids without a father

You just stood by idly watched her suffer
You think you're something special
Boy you blew it! This conversation's over…

Never hear this song playing on the radio

There's nothing wrong with her
But it's you and your friends
Fuck you and your friends

Never hear this song playing on the radioCaptcha
Liedje Bamboo FU is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied FUmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bamboo FU downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje FU in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.