Leprosy


Well if you really think dancing is boring
Shake your head and you can smoke some crack
Im getting high
Dancing really wild
Dancing is my aphrodisiac
So if you really think dancing is boring
Shake your head and you can smoke some crack
Come here and dance with me
I aint got no leprosy
I aint got no-one to swing around with me
Come here and dance with me
I aint got no leprosy
I aint got no-one to swing around with me
So if you hear the people say that there is someone
More beautiful than I am, I cannot tell
I don't believe the newspapers when it says Im gay ok
So I don't really think dancing is boring
Shake your head and you can smoke some crack
Come here and dance with me
I aint got no leprosy
I aint got no-one to swing around with me
Come here and dance with me
I aint got no leprosy
I aint got no-one to swing around with me
Come here and dance with me
I aint got noooooooooooooooo
Absolutely no-one
And Im losing my faith
In a world so full of rage and hate and aggression and style
So I don't really think dancing is boring
I know how it feels to be part of the crowd
And there's no-one there yes there's no-one there
Who just dares to move to the sound
Well I don't think that you think dancing is boring
I don think that you will smoke that c
Come here and dance with me
I aint got no leprosy
I aint got no-one to swing around with me
Come here and dance with me
Well I aint got no leprosyCaptcha
Liedje Bananafishbones Leprosy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leprosymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Leprosy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leprosy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.