Light Breeze


My girl
Flies through the skys sweet marble rain
Fly girl
Light breezes lift you up again
Up again where you belong
Sky-high the sun it burns so strong
Awaiting
All that is one
And oh so strange
Oh so strange
Oh so strange
Up again where you belong
Sky-high the sun it burns so strong
Awaiting
All that is one
And oh so strange oh so strange oh so strange
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
Butterfly
Freckled red dotted butterfly
Fly away leave me alone
Search for the place she calls her home
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
I wanna talk to you now
Why don't you walk to me now
I wanna walk with you now
I wanna talk to you now
Finally found the words how
Finally found the words how
I wanna walk with you nowCaptcha
Liedje Bananafishbones Light Breeze is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Light Breezemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Light Breeze downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Light Breeze in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.