October


Leaves are shaking in the wind
Some let go and drift within
Others just lose their green
From bloodred to tangerine
Beautiful colours I have seen
And it feels so obscene
Flies are gathering on my knees
The wind it shakes the autumn leaves
I love the heat when I am cold
When I give up I receive gold
I cannot laugh at your bad jokes
'cause I awoke from a hushaby
Summers over with a sigh in the sky
With a sigh in the sky
Flies are gathering on my knees
The wind it shakes the autumn leaves
And I am so amused to see
That both of them will leave
Both of them will leave
Good bye my loveCaptcha
Liedje Bananafishbones October is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Octobermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones October downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje October in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.