From A Distance


From a distance the world looks blue and green,
and the snow-capped mountains white
From a distance the ocean meets the stream,
and the eagle takes to flight

From a distance, there is harmony,
and it echoes through the land
It's the voice of hope, it's the voice of peace,
it's the voice of every man

From a distance we all have enough,
and no one is in need
And there are no guns, no bombs, and no disease,
no hungry mouths to feed

From a distance we are instruments
marching in a common band
Playing songs of hope, playing songs of peace
They're the songs of every man
God is watching us God is watching us
God is watching us from a distance

From a distance you look like my friend,
even though we are at war
From a distance I just cannot comprehend
what all this fighting is for

From a distance there is harmony,
and it echoes through the land
And it's the hope of hopes, it's the love of loves,
it's the heart of every man

It's the hope of hopes, it's the love of loves
This is the song of every man
And God is watching us, God is watching us,
God is watching us from a distance
Oh, God is watching us, God is watching
God is watching us from a distanceCaptcha

Commentaren

 
firoz     2010-12-13 12:12    
something like IMAGINE..john lennon
Liedje Bette Midler From A Distance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied From A Distancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler From A Distance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje From A Distance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.