Come On-A My House


Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you candy
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
apple and a plum and an apricot or two, ah!

Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
figs and dates and grapes and a cake, ah!

Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you candy
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you everything

Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you Christmas tree
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
marriage ring and a pomegranate, too, ah!

Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house I'm-a gonna give a you
peach and a pear and I love your hair, ah!

Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house, I'm gonna give you an Easter egg
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
everything, everything, everything

Come on-a my house!Captcha
Liedje Bette Midler Come On-A My House is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On-A My Housemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler Come On-A My House downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On-A My House in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.