Deja Blue


Now as she's walking out the door
Sayin' she don't want me no more
As her tires are a squealin'
Lord I get this funny feelin'
That I've been in this position before
A different time another flame
Still it's spooky how it seems the same

Deja blue
Deja blue
Yeah I'm feelin' pretty certain
That this cryin' and a hurtin'
Is somethin' I've already been through
Oh Lordy here I go again
Tell me will it ever end
Same ol' fool
Nothin' new
Deja blue

Now it started in the second grade
With little blondie what's her name
I toted all her books
And gave her long and gooshy looks
And all she wanted was my brother Jay
That first time nearly done me in
But I've been there a hundred times since then

Deja blue
Deja blue
Yeah I'm feelin' pretty certain
That this cryin' and a hurtin'
Is somethin' I've already been through
Oh Lordy here I go again
Tell me will it ever end
Same ol' fool
Nothin' new
Deja blue

Deja blue
Deja blue
Yeah I'm feelin' pretty certain
That this cryin' and a hurtin'
Is somethin' I've already been through
Oh Lordy here I go again
Tell me will it ever end
Same ol' fool
Nothin' new
Deja blue

Same ol' fool
Nothin' new
Deja blueCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Deja Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deja Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Deja Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deja Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.