Fire It Up


Fire it up
Let the engines roll
It's time to burn it down
Keep bleeding on 'til the day you die
Forever love it loud, Yah

Hellfire, doom
Watch the hatred spin
Beyond the speed of sound
Fire it up
Let the engines roll
It's time to burn it down, Yah

Keep moving on
Keep Moving on
Keep moving on

Keep moving on
Keep Moving on
Keep moving on

Face your fear
Accept your war
It is what it is

Face your fear
Accept your war

Oh YahCaptcha
Liedje Black Label Society Fire It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fire It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Label Society Fire It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.