Lower Broad St Blues


I just blew back in town
So I thought I'd hang around
I ain't got nothin' else to do
Don't see a soul I know
This street done took it's toll
Got them ol' lower Broad St Blues

The cops are sellin' souvenirs from cruisers
The tourists send up roses to the losers
Now all they wanna do is be ol' buckaroo
Got them ol' lower Broad St Blues

Now some blew all their pay
And some were blown away
But they all blew their hillbilly lids
Dancers all limp home
The street lets out a groane
And the whineo's are all snug under the bridge
Somewhere in the alley, in the corner of my eye
The ghost of Scotty Stoneman drinkin' Bluetail Fly

A message from the past, your next might be your last
Got them ol' lower Broad St Blues
Got them ol' lower Broad St BluesCaptcha
Liedje Br5-49 Lower Broad St Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lower Broad St Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Br5-49 Lower Broad St Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lower Broad St Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.