Songtekst van Brian McComas: Let Love Lead The Way

Let Love Lead The Way


Baby those brown eyes
Well they snuck right up on me
Took me by surprise
Didn't know how deep they'd be

Been a long time comin'
Since somebody made me look
And stop all this runnin'
I guess you had what it took

And it's feelin' good tonight
So I'm gonna hold on tight
We can take it slow
Baby come what may
We'll just let love lead the way

I know you're just like me
You've always been in control
You'll give your time but
You won't ever bare your soul

But baby don't worry
If you need to back away
You can be sure we
Won't make any rules to how we play

But it's feelin' good tonight
So I'm gonna let it ride
We can take it slow
Baby come what may
We'll just let love lead the way

Hey I know it's overused
but we ain't got a thing to lose
We can dance all night while the music plays
We'll just let love lead the way

Yeah it's feelin' good tonight
Don't you wanna hold on tight
We can take it slow
Baby come what may
We'll just let love lead the way

And I know it's overused
But we ain't got a thing to lose
We can dance all night while the music plays
And we'll let love lead the way

Let it lead the wayCaptcha
Liedje Brian McComas Let Love Lead The Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Love Lead The Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McComas Let Love Lead The Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Love Lead The Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.